Arddangosfeydd

Casgliad Y Tabernacl

Rhodd gan yr Artist

18 Chwefror 2017 i 22 Ebrill 2017
Oriel Y Tanerdy

Mae Casgliad y Tabernacl yn cynnwys dros drichant o weithiau, y rhan fwyaf ohonynt â chysylltiad â Chymru. Mae llawer wedi’u rhoddi gan yr artistiaid a’r arddangosfa hon yw ein ffordd o ddweud ‘diolch yn fawr’.Andrew logan

Wy Cosmig

18 Chwefror 2017 i 22 Ebrill 2017
Gofod Cerfluniau

Mae Andrew Logan yn perthyn i ysgol unigryw o ecsentrigion Prydeinig; mae’n herio confensiwn, yn cymysgu cyfryngau ac yn chwarae â’n gwerthoedd artistig. Ei waith yw crefft prydyddiaeth boblogaidd a glamor metropolitanaidd. Un o brif arddangosion ei amgueddfa yn Aberriw yw Wy Cosmig.Dick Evans

Capeli Cymru

01 Ebrill 2017 i 20 Mai 2017
Y Cyntedd

Daw Dick Evans o Landudoch yn Sir Benfro. Mae’n defnyddio cyfuniad o arlunio a cholograffau i gynhyrchu’r effeithiau yn ei waith. Capeli yw un o’i hoff destunau. Mae ei arddull yn dibynnu’n rhannol ar sgiliau arlunio cywir a ddysgodd fel pensaer ac yn rhannol ar ddull rhydd o wneud printiau.Beate Gegenwart

Dŵr Bob Amser

08 Ebrill 2017 i 17 Mehefin 2017
Ystafell Y Gwladwyr

Mae Beate Gegenwart yn defnyddio enamel ar ddur ynghyd â thorri â laser, ysgythru ac argraffu 3D wrth greu ei cherfluniau. Mae gwres y laser yn anffurfio dur ryw ychydig gyda chanlyniadau annisgwyl. Mae ei gwaith yn canolbwyntio ar gwestiynau sy’n ymwneud â lle, lleoliad a thrwy hyn adleoliad a symudiad, yn enwedig symudiad parhaus dŵr.

7 Mehefin – 12 Canol Dydd
Hanner Dydd Diwrnod Marchnad: Cwrdd A’r ArtistRoger Cecil

Y Tu Mewn i’r Stiwdio

08 Ebrill 2017 i 24 Mehefin 2017
Ystafell Y Pulpud, Oriel Owen Owen a’r Bont

Ers iddo farw yn 2015, mae Roger Cecil yn cael ei ddisgrifio fel un o’r artistiaid mwyaf y mae Cymru wedi’i gynhyrchu erioed. Mae’r arddangosfa hon wedi cael ei threfnu ar y cyd ag ystâd Roger Cecil ac mae’n rhoi cipolwg i ni ar stiwdio’r artist a’i ddulliau gweithio yn ogystal â dangos detholiad o’i waith gorau y mae peth ohono ar werth.Arddangosfeydd i’r Dyfodol >>AssemblyLottery